Trening Umiejętności Społecznych (TUS) w naszym przedszkolu

6 listopada 2018

W naszym przedszkolu wprowadziliśmy regularne zajęcia TUS prowadzone przez naszą panią  psycholog Anitę Czaplę.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – to okazja do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami oraz modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie.

Są to zajęcia grupowe skierowane do wszystkich dzieci, a w szczególności dzieci z diagnozą ZA, ADHD, nieśmiałych, przejawiających zachowania agresywne i lękowe, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, mających trudność z przestrzeganiem norm społecznych oraz adaptacją do nowych sytuacji.

Zajęcia treningowe są prowadzone w sposób atrakcyjny dla dzieci. To połączenie dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności.