W kwietniu bez wpisowego

8 kwietnia 2016

Rodzice dzieci, które zaczną uczęszczać do naszego przedszkola  jeszcze w kwietniu lub maju nie ponoszą kosztów wpisowego.

Rodzice dzieci zapisanych w kwietniu, a rozpoczynających edukację przedszkolną od 1 września 2016, płacą   50% wpisowego.